gudomlighet

Maliki-rättsskolan: bevis för sättet att sitta under bönens sittmoment

Maliki-rättsskolan: bevis för sättet att sitta under bönens sittmoment
augusti 15, 2014 Ingen kommentar »

Översatt och sammanställt av Abdulghafur Starck primärt baserat på bevisen och resonemangen ur Al-fiqh al-maliki wa adillatuhu av Ibn Tahir och Bidayat al-mujtahid av Ibn Rushd. Ett av maliki-rättsskolans särdrag i bönen är att den bedjande alltid sitter i tawarruk-positionen ... Läs mer »

Maliki-rättsskolan: ordningsföljden under wudu’ är sunnah, inte obligatorisk

Maliki-rättsskolan: ordningsföljden under wudu’ är sunnah, inte obligatorisk
mars 19, 2014 Ingen kommentar »

Sammanställt och översatt av Abdulghafur Starck baserat på resonemangen och bevisen ur Ibn Tahirs Al-fiqh al-maliki wa adillatuhu och al-Gharyanis Mudawannat al-fiqh al-maliki wa adillatuhu. Enligt maliki-rättsskolan är ordningsföljden för tvättandet av de obligatoriska kroppsdelarna under wudu’ (den rituella tvagningen ... Läs mer »

Maliki-rättsskolan: ’aqiqah är 1 djur för både pojke och flicka

Maliki-rättsskolan: ’aqiqah är 1 djur för både pojke och flicka
mars 11, 2014 Ingen kommentar »

Sammanställt och översatt av Abdulghafur Starck baserat på resonemangen och bevisen ur Ibn Tahirs Al-fiqh al-maliki wa adillatuhu och al-Gharyanis Mudawannat al-fiqh al-maliki wa adillatuhu. Al-´aqiqah åsyftar här djuroffret – vilket är en rekommenderad-handling (mandub) i enlighet med Allahs Sändebuds ... Läs mer »

Maliki-skolan: att avsluta bönen med att säga ”as-salamu ’alaykum” en gång och inte två

Maliki-skolan: att avsluta bönen med att säga ”as-salamu ’alaykum” en gång och inte två
augusti 31, 2012 Ingen kommentar »

Enligt Maliks rättsskola (madhhab) avslutas en bön av en ensam tillbedjare eller böneledaren (imamen) med endast en taslim, det vill säga han eller hon säger ”as-salamu ´alaykum” enbart en gång och inte två gånger (det är endast rekommenderat för den ... Läs mer »

Sadl och kaliferna, ahl al-bayt, Maliks irakiska följeslagare och Ahmad ibn Hanbal

Sadl och kaliferna, ahl al-bayt, Maliks irakiska följeslagare och Ahmad ibn Hanbal
augusti 25, 2012 En kommentar »

ÖA = ´Abdulghafurs anmärkning, fn = fotnot. Sadl al-yadayn (även kallat irsal) är att placera armarna längst sidorna av kroppen när man ber. Qabd al-yadayn är att placera den ena handen över den andra på magen. Sadl bland kaliferna, ´Ali, ... Läs mer »

Papperspengar – är det ett giltigt betalningsmedel?

Papperspengar – är det ett giltigt betalningsmedel?
maj 29, 2012 6 Kommentarer »

Malikiyya.se har valt att översätta ännu en text av den italienske shaykhen Ahmad ’Ali al-’Adani. Denna juridiska text är, trots sitt komplexa format för den allmänne läsaren, en frisk livsgivande tornado av enkelhet som drar upp vissa murkna träd med ... Läs mer »

Vad är Madinahs ’amal? av Ustadha ’Aisha Bewley

Vad är Madinahs ’amal? av Ustadha ’Aisha Bewley
maj 15, 2012 3 Kommentarer »

Medinas ’amal *** Ustadha ’Aisha Bewley Du har nog hört termen “’Folket i Medina och deras ‘Amal” och undrat vad det betydde och vad hela ståhejet egentligen handlar om. Vad är ’amal eller praxis? Vad betyder det och vad är ... Läs mer »

Till försvar av malikiskolans praxis

Till försvar av malikiskolans praxis
maj 8, 2012 En kommentar »

*** Malikiyya.se har valt att översätta följande till svenska med intention att även malikiter på svensk jord ska kunna utföra bönen fridfullt i enlighet med deras madhhabs mashhur-åsikt (den dominerande åsikten) i landets alla moskéer utan att ständigt bli påhoppade av ... Läs mer »

Islamiskt styre – En refutation av modernismen

Islamiskt styre – En refutation av modernismen
mars 31, 2012 En kommentar »

En refutation av islamodemokrati, islamobankism, islamostatism och andra former av modernistiska nymyntade och nyintroducerade begrepp av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani *** DEL 1 De breda parametrarna för Islams teoretiska och praktiska tillämpning i den politiska sfären och beträffande styresskick Den ... Läs mer »

En inblick i bönen enligt Malikiyyah

En inblick i bönen enligt Malikiyyah
mars 22, 2012 7 Kommentarer »

Artikel skriven av Shaykh Ahmad ’Ali Bismillāhir-Rahmānir-Rahīm wa-Sallallāhu ‘alā habībihi’l-Mustafā wa-‘alā Ālihi wa-sahbihi manārāti’l-hudā För ett tag sedan beställde sidi ’Abdus-Salâm Nordenhök av mig att skriva några rader om den juridiska kontroversen i frågan om att utföra bönen med händerna ... Läs mer »