halal-gelatin

E-nummer – sett utifrån ett malikitiskt perspektiv

E-nummer – sett utifrån ett malikitiskt perspektiv
oktober 16, 2012 Ingen kommentar »

Besvarat av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani Fråga:  Vördade lärare, Den mesta informationen på internet gällande E-nummer är sett utifrån ett hanafitiskt eller ett shafi’itiskt perspektiv. Kan du förklara Maliki-skolans generella syn på E-nummer? Finns det något sådant som en mashhur ... Läs mer »