Hanbal

Tarawih-bön med mushaf i handen – utifrån ett malikitiskt perspektiv

Tarawih-bön med mushaf i handen – utifrån ett malikitiskt perspektiv
juni 7, 2017 Ingen kommentar »

*** Fråga: Jag bad en gång tarawîh bakom en person som höll i och läste ur en mushaf. Jag trodde inte det var tillåtet. Var god klargör frågan.     Svar utifrån ett malikitisk perspektiv av Shaykh Ahmad ‘Ali al-’Adani ... Läs mer »

Maliki-rättsskolan: Det är rekommenderat för kvinnor att utföra iqamah

Maliki-rättsskolan: Det är rekommenderat för kvinnor att utföra iqamah
februari 3, 2014 Ingen kommentar »

Sammanställt och översatt av Abdulghafur Starck (baserat på resonemangen och bevisen ur Ibn Tahirs Al-fiqh al-maliki wa adillatuhu och al-Gharyanis Mudawannat al-fiqh al-maliki wa adillatuhu). Maliki-rättsskolan: Det är rekommenderat för kvinnor att utföra iqamah Enligt maliki-rättsskolan är det rekommenderat (mandub) ... Läs mer »

Maliki-skolan: bevis för qunut i morgonbönen

Maliki-skolan: bevis för qunut i morgonbönen
september 19, 2013 Ingen kommentar »

Sammanställt och översatt av Abdulghafur Starck (baserat på resonemangen och bevisen ur Ibn Tahirs Al-fiqh al-maliki wa adillatuh, al-Gharyanis Mudawannat al-fiqh al-maliki wa adillatuh och an-Nawawis al-Majmu´). Enligt den populära åsikten (al-mashhur) i maliki-skolan är det rekommenderat (mustahabb) att recitera ... Läs mer »

Maliki-skolan: bevis för att placera händerna före knäna i sujud

Maliki-skolan: bevis för att placera händerna före knäna i sujud
augusti 29, 2013 Ingen kommentar »

Sammanställt och översatt av Abdulghafur Starck (baserat på resonemangen och bevisen ur Ibn Tahirs Al-fiqh al-maliki wa adillatuhu och al-Gharyanis Mudawannat al-fiqh al-maliki wa adillatuhu). Enligt maliki-skolan är det rekommenderat (mustahabb) att den bedjande placerar händerna före knäna när han ... Läs mer »

E-nummer – sett utifrån ett malikitiskt perspektiv

E-nummer – sett utifrån ett malikitiskt perspektiv
oktober 16, 2012 Ingen kommentar »

Besvarat av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani Fråga:  Vördade lärare, Den mesta informationen på internet gällande E-nummer är sett utifrån ett hanafitiskt eller ett shafi’itiskt perspektiv. Kan du förklara Maliki-skolans generella syn på E-nummer? Finns det något sådant som en mashhur ... Läs mer »

Tayammun vid hög feber och eksem – utifrån ett malikitiskt perspektiv

Tayammun vid hög feber och eksem – utifrån ett malikitiskt perspektiv
september 7, 2012 En kommentar »

  Fråga: Respekterade shaykh, Kan du hjälpa oss förstå reglerna för tayammum (torr tvagning) för en person med hög feber. Att sådan feber når 38, 39 eller 40 grader är av mindre relevans i detta fall. Ytterligare, scenariot jag undrar ... Läs mer »

Vetenskapen om Rijâl – återberättarna av hadith

Vetenskapen om Rijâl – återberättarna av hadith
augusti 29, 2012 Ingen kommentar »

Vetenskapen om Rijal – återberättarna av hadith En historisk resa och jämförelse Ett tal av Abdassamad Clarke, översättare av Muhammad ash-Shaybani’s version av al-Muwatta’ The Froud Centre, London, Söndag 6/6/2004 *** Det var nästan så att den sista delen av ... Läs mer »