Ibn az-Zubayr

Minibiografier om ahl al-bayt: ’Ali ibn ’Abd Allah ibn ’Abbas

Minibiografier om ahl al-bayt: ’Ali ibn ’Abd Allah ibn ’Abbas
juni 5, 2014 Ingen kommentar »

Översatt och sammanställt av Abdulghafur Starck baserat på sektionerna om ´Ali ibn Abd Allah ibn ´Abbas (رضوان الله عليهم أجمعين) i Siyar a´lam an-nubala’ av adh-Dhahabi, Tahdhib at-tahdhib av Ibn Hajar al-´Asqalani, At-tabaqat al-kubra av Ibn Sa´d och Thiqat Ibn ... Läs mer »

Ahl al-bayts madhhab del 1: Frasen hayya ’ala khayr al-’amal i adhan

Ahl al-bayts madhhab del 1: Frasen hayya ’ala khayr al-’amal i adhan
februari 14, 2014 Ingen kommentar »

Sammanställt av Abdulghafur Starck Inledning Det finns flera åsikter om vem som innefattas i termen ahl al-bayt, hushållets folk. Maliki-rättsskolans ´ulama menar att det är de troende (mu’minun) från Banu Hashim i dess helhet. Hashim var far till ´Abd al-Muttalib ... Läs mer »

Vördnaden inför Följeslagarna – Ja'far as-Sadiq

Vördnaden inför Följeslagarna – Ja'far as-Sadiq
november 9, 2013 Ingen kommentar »

Vördnaden inför Följeslagarna ***  (från Misbâh al-sharî’ah) Överge inte visshet och ersätt det inte med tvivel, och överge inte det som är manifest och ersätt det med det som är dolt. Döm inte i frågor du inte bevittnat baserat på ... Läs mer »

Maliki-skolan: bevis för att placera händerna före knäna i sujud

Maliki-skolan: bevis för att placera händerna före knäna i sujud
augusti 29, 2013 Ingen kommentar »

Sammanställt och översatt av Abdulghafur Starck (baserat på resonemangen och bevisen ur Ibn Tahirs Al-fiqh al-maliki wa adillatuhu och al-Gharyanis Mudawannat al-fiqh al-maliki wa adillatuhu). Enligt maliki-skolan är det rekommenderat (mustahabb) att den bedjande placerar händerna före knäna när han ... Läs mer »

Maliki-rättsskolan: Det är rekommenderat för en man att bära en ring på sin vänsterhand

Maliki-rättsskolan: Det är rekommenderat för en man att bära en ring på sin vänsterhand
april 26, 2013 En kommentar »

Översatt och sammanställt av Abdulghafur Starck. Enligt imam Malik är det rekommenderat (mustahabb) att en man bär en silverring på sin vänstra hand (på lillfingret enligt malikiterna) i enlighet med det profetiska exemplet, och det är ogillat (makruh) att bära ... Läs mer »

Al-Baqir och as-Sadiq om Abu Bakr och ’Umar

Al-Baqir och as-Sadiq om Abu Bakr och ’Umar
april 20, 2013 Ingen kommentar »

Översatt och sammanställt av Abdulghafur Starck. Rapporterna är oändliga om hur mycket ahl al-bayt och de profetiska ättlingarna högaktade och respekterade Abu Bakr as-Siddiq och ´Umar ibn al-Khattab (رضي الله عنهما). Under följer endast några stycken, men de illustrerar detta ... Läs mer »

Imam Ja’far us-Sadiqs arv

Imam Ja’far us-Sadiqs arv
februari 27, 2013 Ingen kommentar »

på bilden ovan: Imam Ja’far us-Sadiq begravdes på Medinas gravplats som förstördes 1926. *** Imam Ja’far us-Sadiqs arv Ibn Rushd, Västerlandets store jurist par excellence, återberättar i inledningen av sitt massiva verk al-Muqaddimah, i dess första volym på sidan 10: ... Läs mer »

Sadl och kaliferna, ahl al-bayt, Maliks irakiska följeslagare och Ahmad ibn Hanbal

Sadl och kaliferna, ahl al-bayt, Maliks irakiska följeslagare och Ahmad ibn Hanbal
augusti 25, 2012 En kommentar »

ÖA = ´Abdulghafurs anmärkning, fn = fotnot. Sadl al-yadayn (även kallat irsal) är att placera armarna längst sidorna av kroppen när man ber. Qabd al-yadayn är att placera den ena handen över den andra på magen. Sadl bland kaliferna, ´Ali, ... Läs mer »

Moussem i Casablanca år 2000

Moussem i Casablanca år 2000
januari 25, 2012 Kommentarer inaktiverade för Moussem i Casablanca år 2000

År 2000 kallade Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi sina murider från runt om världen till det land där han fann islam, Marocko. Under denna Mawsim i Casablanca gav Shaykh Othman Chafak en basal naseeha till de engelskspråkiga muriderna som översattes av ... Läs mer »