kriget i Tjetjenien

Det sufiska lärlingsskapet i Tjetjenien

Det sufiska lärlingsskapet i Tjetjenien
mars 18, 2012 En kommentar »

Om den tjetjenska muridismen   Begreppet muridism, lärlingsskap, har sin bakgrund i en muslims strävan efter fulländande, ihsân, inom islam genom att personen ifråga underställer sig en andlig lärare och blir dennes elev. Den spirituelle läraren uppfostrar i sin tur ... Läs mer »