Mu’awiyah ibn Abu Sufyan

Shi’ah och äktenskap – utifrån det klassiska perspektivet

Shi’ah och äktenskap – utifrån det klassiska perspektivet
augusti 16, 2013 Ingen kommentar »

Ett juridiskt sakfall från de klassiska Malikiyyah  av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani översatt av Abdussalaam Nordenhök *** Syftet med att publicera denna artikel bör av läsaren inte (miss-)förstås som en refutation av Shi’ah och deras groteska doktrin, eftersom den shiitiska ... Läs mer »

Den fatimidiske gestalten – Qadi Ibn Khaldun

Den fatimidiske gestalten – Qadi Ibn Khaldun
maj 2, 2013 En kommentar »

Inledning av Abdussalaam Nordenhök I all historisk forskning måste den balanserade historikern särskilja mellan mytens upphöjda gestalter och faktiska reella människor som levt sina liv i denna jordiska sfär och nu ligger begravda i väntan på Domedagen. Den levande profeten ... Läs mer »

Korparnas dans – Artikel av Abdussalaam Nordenhök

Korparnas dans – Artikel av Abdussalaam Nordenhök
mars 19, 2013 En kommentar »

*** När jag bekvämt, här i trygga Sverige 2013, satt och översatte en signifikant text, och bemödade mig om att återge författarens rika ordflora inför en svensktalande publik, fann jag mig själv uppmanad att författa några egna ord för att ... Läs mer »