tashahhud

Kalifens styresskick – en presentation av Mu’awiyahs styre och dess framgång

Kalifens styresskick – en presentation av Mu’awiyahs styre och dess framgång
oktober 10, 2013 Ingen kommentar »

*** presentation av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani, rektor för Sulwaan-skolan.  omtolkat till svenska av Abdussalaam Nordenhök *** För att få veta mer om Sulwaan-skolan besök gärna följande länkar: 1. Presentation 2. skolans uppbyggnad 3. internet-kurser 4. tafsir 5. familje-fiqh 6. mu’amalat 7. Usûl 8. Tasawwuf 9. avancerad arabiska 10. hadith-vetenskap *** ... Läs mer »

Bönens giltighet bakom baktalaren – utifrån ett malikitiskt perspektiv

Bönens giltighet bakom baktalaren – utifrån ett malikitiskt perspektiv
juli 3, 2013 Ingen kommentar »

 *** Imam Ahmad ibn Hanbal tillfrågades om den som smädar Mu´awiyah – kan man be bakom en sådan person? Ahmad svarade: ”Man ber inte bakom honom, och [en sådan person] har ingen heder.” Ibn Hani’, Masa’il al-imam Ahmad ibn Hanbal, ... Läs mer »

Mu’awiyah – den pragmatiske kalifens styre

Mu’awiyah – den pragmatiske kalifens styre
juni 24, 2013 Ingen kommentar »

En historisk överblick av Abdussalaam Nordenhök  *** Han var Mu’awiyah ibn Abi Sufyan bin Sakhr bin Harb bin Umayya bin ‘Abd Shams bin ’Abd Manaf bin Qusayy al-Umawi. Han var Profeten Muhammads, må Allah välsigna och skänka honom frid, Följeslagare, ... Läs mer »