Ständig förändring

december 5, 2011 En kommentar »
Ständig förändring

Fuqara måste alltid befinna sig i konstant förändring. Sufiernas du'a är, ”O Allah, håll mig i förändring, förnya mig!”

Låt mig alltid förändras och förnyas eftersom allt är satt i konstant förändring. Varje dag Allah skänker oss är en ny skapelse. Du måste söka förnyelse och förnya dig själv. Du måste alltid befinna dig i förändring. Du måste komma ihåg att  fuqaras cirklar är det bästa sällskap du kan nå. Ni måste hålla varandras sällskap. Du måste resa till andra platser där du finner fuqara. Du måste sitta med dessa fuqara var du än befinner dig. Du måste vara en förebild för dem och själv dra lärdom från dem, dessa människor av kvalitet du kommer stöta på. Sök Kunskapens folk. Sök efter människorna av sann kärlek till Allah, subhanahu wa ta'ala, det folk som älskar Rasul, salla Allahu 'alayhi wa sallam. F

ör att lära dig adab från de stora måste du nödvändigtvis sitta med dem, måste du sitta med Kunskapens folk. Det är genom att söka deras sällskap som du renas. Tasawwuf är blott att söka sällskap, sedan att lyssna, sedan att agerara på vad du hört. Det finns bara en fiende och det är du själv. Nafsen för inget gott med sig. Det värsta av allt är sufier som fokuserar på sina egna goda egenskaper och hur de skiljer sig från andras, hur de står över och är bättre än andra människor. Detta är vad som ödelägger dem och krossar deras öde mot klippbranten.  Du får inte vara medveten om dina egna goda egenskaper. Du måste betrakta dem som egenskaper som du förstört genom att ens uppmärksamma dem. Uppmärksamma inte dig själv .

– Sidna Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi

Omtolkat till svenska av Abdussalaam Nordenhök

zp8497586rq

En kommentar

  1. Abdul Hadi 20 mars, 2012 på 17:28 -

    Tack för dessa ord a visdom! Med frid och fröjd, Abdul Hadi