Wazzaniyyah akademin för unga kvinnor

januari 3, 2012 Kommentarer inaktiverade för Wazzaniyyah akademin för unga kvinnor
Wazzaniyyah akademin för unga kvinnor

Introduktion författad av Fatima Dennis

För att lyssna på audio från rektor Fatima Dennis där hon talar om skolan, var god klicka här

***

Wazzaniyyah akademin (klicka här) grundades 2005 efter år av föreberedelser eftersom vi nått insikt om nödvändigheten att återuppväcka traditionell islamisk utbildning för unga kvinnor som bor i Väst, både från invandrade familjer och från konvertitfamiljer.

Wazzaniyyahs studenter tillsammans med Shaykh Abdulkabir Moutaqqi, khalifa till Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi i Marocko

Wazzaniyyahs studenter tillsammans med Shaykh Abdulkabir Moutaqqi, khalifa till Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi i Marocko

Wazzaniyyah akademin ser det som sitt uppdrag att träna unga europeiska kvinnor genom att tillhandahålla en traditionell skolastisk utbildning, så att en holistisk helhet kan ta form och fostra de unga kvinnornas att bruka sina intellekt, öka sin spiritualitet och bredda deras enhetliga vetande och perspektiv på det stora och det lilla. Att ge kunskap och näring åt en person måste nödvändigtvis ombegripa både det inre och det yttre. Vi tränar unga kvinnor i hur de ska nå de allra högsta formerna av uppförande och hur de med deras egna intellekt ska betrakta världen. Profeten, sallallahu ’alayhi wa sallama, sade: ”Jag har bara kommit för att fullkomliggöra den ädla karaktären”. Detta exemplifieras i det arabiska ordet Futuwwah – att förkroppsliga värderingar så som artighet, tjänarskap för andra, ädelmod, tålamod, att lyda auktoriteter, mod, osjälviskhet, att ha en förmåga att se skönheten, att tala sanning, lojalitet och generositet.

Vi på Wazzaniyyah akademin har insett att detta är vår främsta plikt, och utan dessa fundament kan ingen annan akademisk utbildning ske. Dess ursprung är Den Upphöjda Koranen och vår älskade Profets välsignade sunnah, må Allah skänka honom frid. Vi inkluderar i läroplanen andra akademiska ämnen som hjälper kvinnorna att bli sådana upphöjda människor som för vidare denna ädla religion och som hjälper dem bli positiva förebilder för unga kvinnor i deras hemländer så att de har verktygen att ta sig an de problem som plågar unga muslimska kvinnor i en europeisk kontext. Vi vill att de genom att själva förkroppsliga islam ska bli dessa förebilder och skänka islam som gåva till Väst. Undervisningen sker i Marocko som har visat sig vara den kulturellt och utbildingsmässigt bästa platsen för studier riktade mot kvinnor, så att eleverna genom sina upplevelser kan känna sig lika hemma i den muslimska världen såväl som i Europa.

Akademin har utvecklat en skolplan för flickorna och de unga kvinnorna (från 11 år och uppåt) som syftar till att utveckla en sund balans mellan skolastisk förträfflighet, individuell utveckling och kroppslig hälsa. De bästa resultaten nås om hela föräldrahemmet engageras i kvinnans utbildning så att hon stimuleras och uppmuntras till intellektuell livlighet, gott uppförande och en naturlig optimism och spontanitet.

En av Wazzaniyyahs studenter studerar Koranen

En av Wazzaniyyahs studenter studerar Koranen

Vi blev inspirerade att utveckla detta projekt när vi först för många många år sedan besökte en madrasa för flickor i Bursa, Turkiet. Deras engagemang väckte vårt. Min kära vän från Pakistan, Hajja Suraya Salemm, vars madrasa och klinik för kvinnor är ett exempel på vad som kan födas ur personligt engagemang. En annan källa till inspiration var min nu avlidne make, mawlana Muhammad Wazzani, rahimahu Allah, som fram till sin död lärde ut Koranen och malikitisk fiqh till unga män från hela världen. Må Allah välsigna alla dessa människor.

Efter att vi letat i tre år och efter att ha höjt våra händer i bön till Allah, så hade vi fortfarande inte funnit en skolbyggnad som passade oss. Tiden började ringa iväg och jag började tvivla om grundandet av denna akademi kanske inte var vad Allah ville för mig. Sedan råkade vi snubbla över detta gamla hus i Larache, Marocko. Vem ägde det och varför stod det tomt? Slutligen, efter många förseningar och oro, vandrade en gammal sharif in i staden från sin landsby. På sina axlar bar han en säck fikon som ett tecken på sin välvilja och för att indikera att han var villig att förhandla med oss om huset. Huset var nedgånget och ingen hade bott i det på 30 år, men så snart jag fick syn på det visste jag att det var detta hus jag väntat på och jag tvekade inte en sekund i att gå vidare. Vad som gör saken så mycket vackrare är att rika spanjorer också kom och budade på huset. De kunde betala ofantligt mycker mer än oss. Men den gamle mannens svar var, ”Jag har sagt al-Fatiha med denna kvinna och saken är avklarad”.

Huset ligger i fiskebyn Larache på Marockos nordliga kust. Så fort du kliver in genom den gamla porten till Kasban så kommer du att hitta madrasan bredvid den välkända andalusiska sångskolan och den gamla portugisiska befästningen som numera lyckligtvis är ett museum. I samma kvarter ligger en av de allra äldsta moskéerna i Larache. Där bodde byns siste store Qadi och idag huserar den en islamisk skola.

Läroplan

Memorisationen av Koranen genom bruket av traditionella lertavlor

Memorisationen av Koranen genom bruket av traditionella lertavlor

1. Vårt huvudsakliga fokus är att studera Koranen. Att studera Koranen och det arabiska språket är obligatoriskt för studenterna. Vi lär också ut franska, konst, musik och andalusisk sång. Våra koranstudier syftar till memorisation av texten och vi vill ge våra elever en tydlig kunskap om Allahs Bok, både memoriserad på arabiska och studerad i dess mening på elevens eget språk. Detta komma skydda kvinnorna senare i livet och utgöra den grund från vilken de ytterligare kan tillskansa sig kunskap. Vi studerar också tafsir utifrån de främsta kommentatorerna och fiqh enligt den maliktiska rättstraditionen

2. Vi lär ut klassisk arabiska. Det är Koranens språk och dess signifikans är självklart för envar muslim. Arabiska är det språk som Koranen uppenbarades på. Det är hadithernas språk. Det är det språk som de flesta böckerna inom vårt ofantliga arv är författade på och en nödvändighet för att man ska kunna studera de andra religiösa vetenskaperna.

3. Profetens, sallallahu ’alayhi wa sallam, leverne, sîra. Syftet med att studera Profetens biografi är för att man ska förstå hans profetskaps natur och ge eleven styrka att möta den ibland hårda verkligheten av detta liv och att bemöta livet med kärlek, tacksamhet och vördnad. Vi ämnar skapa en intim länk med Profeten och hans familj och följeslagare och de tidiga muslimerna som strävade efter att imitera dem, må Allah välsigna dem alla.

4. Vi studerar också ’aqidah utifrån ash’ari-skolan och basal malikitisk fiqh.

5. Vi strävar också efter att fullkomliggöra elevens eget modersmål och skapa vältalighet, balagha, inom det egna språket. För närvarande lärs det ut arabiska, engelska, spanska och franska.

6. Matematik och geometri. Den högt aktade malikitiske Qadin Ibn Khaldun skrev, ”Geometri skänker intellektet ljus och fokuserar ens sinne. Bevisen för detta är manifesta. Det är nästan omöjligt för misstag att träda in i geometriskt tänkande, eftersom det är så arrangerat och välordnat. Därför, sinnet som konstant utsätter sig för geometri kommer inte att falla in i misstag. På detta lämpliga sätt kommer personen som känner till geometri att utveckla sin intelligens”.

7. Fysisk hälsa och träning. De sporter vi ägnar oss åt är gymnastik, simning, kvinnlig basket och badminton.

gemensam Koranläsning

gemensam Koranläsning

8. Andra former av utbildning vi ägnar oss åt är konst, broderi, silkesmålning, matlagning, trädgårdsodling och dramatik.

Alla våra ämnen studeras med Futuwwah som bokomliggande perspektiv.

9. Utbytesprogram. Akademin deltar också i utbytesprogram som organiseras av One School Network som sammanlänkar olika institutioner i England, Spanien, Tyskland och Turkiet så att flickorna kan dra nytta av de erfarenheter som härleds från att se världen och som ger dem reseerfarenhet såväl som lingvistiska möjligheter att utvecklas.

Omtolkat till svenska av Abdussalaam Nordenhök

Frukost i skolan

Frukost i skolan

Skolans lärare

Skolans lärare

zp8497586rq

Kommentarer avstängda.