Wara’ – vaksamhet i detaljerna. Dess fara och dess gagn.

januari 4, 2012 Kommentarer inaktiverade för Wara’ – vaksamhet i detaljerna. Dess fara och dess gagn.
Wara’ – vaksamhet i detaljerna. Dess fara och dess gagn.

Wara’ – vaksamhet i detaljerna.

Wara’ är i dess lägsta form att undvika genom vaksamhet det som är haram och tvivelaktigt. I dess mellersta form är det att lämna allt som är tvivelaktigt till förmån för det säkra och att genom detta bringa gagn. Det är att undvika allt som kastar en skugga över hjärtat. I dess allra högsta form är wara’ att undvika varje egen önskan till förmån för Allahs önskan.

Hasan al-Basri blev tillfrågad, ”Vad är det allra högsta i denna Dîn?”. Han svarade, ”Wara’”.

Om du är vaksam med dig själv och generös och förlåtande i din syn av andra så är detta bättre för dig än att du är vaksam med andras angelägenheter och slapp i ditt eget beteende.

Faqiren måste skydda sig själv från att reflektera över sin egen vaksamhet, och att inför sig själv stoltsera med den, eller att finna förnöjsamhet i sin egen vaksamhet. Det är en fälla och kan snärja honom. Minns att det finns folk som gör allt rätt enligt reglerna och är vaksamma i detaljerna men som har hårda hjärtan. Att praktisera wara’ är att befria sig själv och söka efter illuminering och sann kunskap. Det har sitt pris, en skatt som ska dras, men är ändock glädjande om man vet att det medför gagn, för dig själv och för andra. Så det har inget att göra med att finna njutning i att dina egna bedrifter, för du ska minnas att godheten inte kommer från dig själv. Om du finner vila i wara’ så kommer andra att vara trygga men du själv kommer vara i fara. Men om du ser wara’ som ett medel som för dig framåt, så kommer du att vara trygg och andra kommer lära sig genom ditt exempel.

– Sidna Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi

omtolkat till svenska av Abdussalaam Nordenhök

zp8497586rq

Kommentarer avstängda.