Shaykh Abdalqadir as-Sufi: Förord till The Basic Research av Shaykh ibn 'Ajiba

januari 22, 2012 Kommentarer inaktiverade för Shaykh Abdalqadir as-Sufi: Förord till The Basic Research av Shaykh ibn 'Ajiba
Shaykh Abdalqadir as-Sufi: Förord till The Basic Research av Shaykh ibn 'Ajiba

Shaykh Abdalqadir as-Sufi erhöll denna text, Al-Futuhât al-ilahiyyah fî sharh al-mabâhith al-asliyyah, från sin förste shaykh, al-shaykh al-kamil, sayyiduna Muhammad ibn al-Habib al-Amghari al-Idrisi al-Hassani.

Denna översatta text är frukten av Abdalkhabir al-Munawwara och Hajj Abdassabur al-ustadhs arbete och jag anser mig hedrad att ha fått lov att ha dessa två män som mina elever. Den förste av dem är marockan med en sufisk uppfostran, och det visade sig att han var en man med seriös och djup kunskap om Darqawi tariqan som denna bok är en levande kvist av, och vi alla dess frukter. Hajj Abdassabur al-Ustadh är en av de viktiga personerna för islam i vår tid. Det var han som insisterade att jag skulle skulle gå in i khalwa och skriva min bok om Jihad som är en militant påminnelse om att muslimerna måste gå från passivitet till aktivism. Boken kom att ha påverkan på vårt stora muslimska moderland Turkiet och var en av faktorerna till att det korrupta NATO-kontrollerade turkiska överkommandot iscensatte en cou

p d'etat och återigen vände deras vapen mot den enda fienden som de någonsin bekämpat, deras egna landsmän.

Utan våra översättares tålamod, uthållighet och dedikation hade detta verk aldrig blivit översatt. Boken ifråga fick jag från min välsignade shaykhs hand, denna tidsålders shaykh, i hans zawiyyah i Meknes. Han gav den till mig med orden, ”detta är den enda bok du behöver för att erhålla de djupaste förståelserna i tasawwuf. Hela boken kan läsas som en kommentar till min Diwan”. Således kom det sig att några av de största böckerna i tasawwuf kom från Allahs överflödande generositet genom vår tariqa, Shadhiliyyah-Darqawiyyah. Den tariqa som Allahs wali Sultan Abdalhamid II följde. Dessa viktiga böcker är Shaykh Muhammad ibn al-Habibs Diwan, må Allah välsigna honom, The Meaning of Man av Shaykh 'Ali al-Jamal, må Allah välsigna honom, och denna bok, the Basic Research av Shaykh ibn 'Ajiba. Må Allah ge oss baraka och kunskap genom hans vägledning. Vi ber om Allahs generositet för de som söker Honom, och vi ber om Allahs seger och Vårt Sändebuds seger över ockrarna och de okunniga avgudadyrkarna vars styre redan vacklar inför Allahs Dîn och dess ljus och kraft, samt inför Allahs gnostiska krigare. Amin.

– Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi

omtolkat till svenska av Abdussalaam Nordenhök

zp8497586rq

Kommentarer avstängda.