Frihet – bankismens trick

april 24, 2012 Ingen kommentar »
Frihet – bankismens trick

Frihet

– bankismens trick i förslavandet av människor i djupare skuld

Roadmap to equality

 

Dar us-Salaam, Tanzania.

 

Bankismens ytterligare evolution. För två år sedan öppnades dörrarna till en nyskapad bank, TWB, Tanzania’s Women’s Bank. Banken har blivit hyllad som den första ”Kvinno-banken” i Tanzania. Siffrorna visar oss nu att 80 % av bankkunderna är kvinnor. Bankens välmenande manifesto deklarerar att de vill stärka kvinnors ställning och att detta görs genom att man lånar ut pengar till kvinnor utan någon säkerhet. Tänka sig! Allt detta sker naturligtvis på sedvanligt manér och med samma upprepade mantran som alltid förs fram; Utveckling, Feminism och den välkända devisen om att bekämpa fattigdom och strävan efter att störta det patriarkala systemet och skapa en värld där alla är skuldbelagda medborgare, ej längre män och kvinnor. Kort och gott: Frihet!

Bankens helgon anordnar därför gratiskurser där de tålmodigt lär ut bankismens etos till Tanzanias kvinnor. I kort, kurser anordnas för att lära kvinnorna hur de ska betala tillbaka deras skuld med tillhörande ocker. Många kvinnor i Tanzania är analfabeter, så bankirernas hjälpande hand lär dem hur, vad och var de ska skriva under på den streckande linjen. Banken erbjuder generöst 5 % ränta på kvinnornas sparkapital i banken, medan de kräver en ränta på 24 % på det kvinnorna lånar i banken (minns dock att denna snedvridna ockerfördelning givetvis har som syfte att stärka feminismen i landet och måste därför ursäktas). Förra året uppvisade banken en vinst på 273,37 m/-. Var denna stora vinst härstammar ifrån är en gåta, eftersom banken ju etablerats för att bekämpa fattigdom och ej att förglömma; att stärka kvinnor.

I det gamla, nu hopplöst omoderna, Tanzania var kvinnorna knutna till männen. De delade samma livsprojekt, hade barn tillsammans, delade hus och säng och tillsammans tog män och kvinnor hand om åldringarna i samhället, de grät tillsammans och skrattade tillsammans. De var kort och gott människor, på gott och ont. Några män var säkerligen förtryckare, andra inte. Livet är sådant. Allt detta har nu abrogerats och har ersatts av ett nytt etos, Frihet. Vad betyder Frihet? Istället för att behöva vara en mans hustru så ges nu kvinnorna en ny chans, att vara bankirernas mjölkkossor. Kvinnan är nu äntligen fri från sin man och lika fri att ägas av Banken. Kvinnan och Banken delar inga gemensamma nämnare, utom den relation som skuldebrevet skapat. Hon har inte längre ett namn. I bankens register är hon bara en siffra. Det enda de delar är navelsträngen, från den slitande modern till Banken som dricker hennes livsenergi. Låt det stå skrivet i sten: det är aldrig så att skuld skapar annat än imaginär frihet, oavsett vad feminismens förkämpar försöker intala oss med vacker retorik.

 

Liberté…

 

Skriv en kommentar