Fredagsbönens giltighet

augusti 27, 2013 Ingen kommentar »
Fredagsbönens giltighet

Är fredagsbönen giltig om den utförs i en hyrd lokal?

Besvarad av Shaykh Rami Nsour

översatt av Abdussalaam Nordenhök

***

Fråga: Enligt Imam Maliks skola, är fredagsbönen giltig om den utförs i en hyrd lokal och inte i en moské?

***

Svar:

Villkoren för moskén vari man ber fredagsbönen

Enligt Maliks skola är ett av villkoren för fredagsbönens (jumu’ah) giltighet att byggnaden måste ägas av muslimerna och vara byggd som moské. Byggnaden måste även minst vara lika hög i sin struktur som andra byggnader i samma område (Khalils Mukhtasar)

Exempel på böneplatser som inte är tillräckliga för att fredagsbönen ska kunna utföras däri. 

Således, en hyrd lokal uppfyller inte villkoret för en godkänd plats att hålla fredagstjänster i enligt den malikitiska skolan. En byggnad som inte donerats som waqf fram till Domedagen är heller inte godkänd att be jumu’ah i. Slutligen, en instabil byggnad som kan demonteras i ett område där folk bor i tegelhus är heller inte godkänd att be jumu’ah i.

Kommunitetens sammanhållning

Fredagsbönen är en integrerad del av upprättandet av kommunitetens sammanhållning. Varje kommunitet måste etablera bönen och folket måste närvara. Om man lever i en kommuniet där moskén inte uppfyller villkoren enligt den malikitiska skolan så bör följarna av rättsskolan sträva sitt yttersta för att inte skapa tvister i kommuniteten.
Mitt personliga råd till malikitiska muslimer som sitter i fängelse är att de inte bör lämna fredagsbönen och att de bör utföra fredagsbönen enligt den hanafitiska skolans åsikt. Fredagsbönen är viktig för muslimernas identitet i fängelset och de borde bjuda in andra till islam och sammanhållning.

Råd

En person som följer den malikitiska åsikten kan välja att närvara vid en fredagsbön som inte uppfyller villkoren, och därefter be fyra böneenheter för Dhuhr-bönen undangömt så ingen ser det. En person som följer maliki-skolan kan även välja att följa en valid åsikt från en annan skola, så som de hanafitiska eller shafiitiska skolorna som tillåter fredagsbönen i en hyrd lokal.

Och Allah vet bäst.

Skriv en kommentar