Tvenne månader i en brinnande värld- kalifen Ibrahim ibn al-Walids korta styre

januari 20, 2014 Ingen kommentar »
Tvenne månader i en brinnande värld- kalifen Ibrahim ibn al-Walids korta styre

Ibrahim ibn al-Walid

Sammanställt av Abdussalaam Nordenhök

Ibrahim var son till kalifen al-Walid I och hans slavkvinna [ej att förväxlas med syndaren al-Walid II]. Ibrahim var en religiös och from man men fick snart efter sin utnämning fly från Damaskus jagad av sina politiska motståndare. Hans kalifat erkändes i Syrien men inte i staden Homs. Historikern och juristen At-Tabari skrev att Ibrahims styre var så kort att han knappt bör räknas som kalif, men at-Tabari återberättar att kalifen Ibrahim under sitt korta styre på blott två månader utsåg nya guvernörer och genomförde viss politik. Bevarade mynt från perioden visar också att mynt stöptes i kalifen Ibrahims namn. Shiiterna i Kufa som låtit sig mutats till att inte revoltera såg Ibrahims svaghet som en ny orsak till att revoltera, och den shiitiske ledaren Yazid ibn ’Abdallah ibn Mu’awiyah tog kommandot över revolten. När brodern Yazid III tog kalifatet med vapenmakt ville den umayyadiske generalen Marwan (sedermera kalif Marwan II) resa sig mot den nye kalifen för att hämnas mordet på al-Walid II men valde trots detta att ge trohetseden. Marwan gavs därefter guvernörsposten över vissa provinser av Yazid III. När Ibrahim blev kalif återuppstod konflikten med Marwan. Ibrahim begärde Marwans beskydd och löfte om att han inte skulle motsätta sig. Det utbröt inrikes strider mellan de två falangerna och Ibrahims syriska trupper led ett nederlag vid ’Ayn al-Jarr 18 novemver 744. Ibrahim garanterades fri lejd och färdades med Marwan till Rusafah i Syrien, den borg som kalifen Hisham låtit bygga. Slutligen ledde konflikten till att Ibrahim störtades och Marwan blev utnämnd ny kalif. Det råder oenighet bland historikerna om kalifen Ibrahims beteenden i detta skede. Enligt historikern al-Yaqoubi så erkände Ibrahim att Marwan var legitim kalif. Vissa krönikor berättar om att Ibrahim benådades av Marwan och andra källor säger att han dog i slaget vid Zab.
***

Skriv en kommentar