Att slå ihop böner vid resa – utifrån ett malikitiskt perspektiv

maj 7, 2014 Ingen kommentar »
Att slå ihop böner vid resa – utifrån ett malikitiskt perspektiv

Fråga:

Skulle du kunna nämna något om att slå ihop böner när man befinner sig på resa?

***

Svar av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani:

Jag vill nämna att det är en tillåten eftergift.

Du måste ha intentionen (niyyah) att slå ihop dhuhr/’asr eller maghrib/’isha’. Låt oss anta att du befinner dig på en viss plats och avser, just vid din avresa före ’asr, att du kommer anlända till din destination efter solnedgången. I detta fall kan du slå ihop dhuhr och ’asr genom att be ’asr tidigare = det som kallas jam’ taqdîm. Du ber då dhuhr i dess rätta tid och du ber ’asr tidigare direkt efter och i anslutning till dhuhr, innan du beger dig ut på din resa eftersom detta är den obligatoriska tiden för ’asr då man är resande. Detta är ett av de fall då Lagen förenklar saker för som som är mukallaf (legalt ansvarig för sina handlingar). Om du har som intention att nå fram till din destination under ’asr-bönens senare tid, lite senare än dess föredragna bönetid men före det att solstrålarna gulnar, så ges du ett val att antingen be ’asr innan din avresa eller att du försenar bönen fram till dess att du nått fram till din destination och det andra valet är det bättre av de två.

Låt oss anta att du befinner dig på resande fot och under resans gång når solen dess zenit (zawâl):
Om du avser att nå fram till din destination innan dess att solstrålarna gulnar eller före detta, så försenar du din ’asr-bön till dess att du nått fram.
Men om du istället avser att nå fram till din destination efter solnedgången, så ber du både dhuhr och ’asr i dess rätta tid. Det betyder att du under resans gång stannar till om ber dhuhr i slutet av dess bönetid, och kort därefter ber du ’asr i början av dess bönetid. Detta kallas ”skenbar” eller ”till synes ihopslagande” (jam’ sûrî). Det är i egentlig mening inte att man slår ihop bönerna, men det ser ut så eftersom det tar sig samma form.
Samma sak gäller när solen når dess zenit när du befinner dig på resa och du inte riktigt bestämt dig om när du beräknar nå fram till din destination ( = du vet inte riktigt i förväg och känner dig osäker): Du kan då be varje bön i dess rätta tid (i slutet av dhuhr-tiden och början och ’asr-tiden) med ett ”skenbart” ihopslagande (jam’ sûrî). Samma identiska dom gäller den som är drabbad av sjukdom, oavsett om han lider av gaser eller annan åkomma, och oavsett om han befinner sig i sitt hem eller reser. Beträffande den friske personen som befinner sig i sitt hem så är det tillåtet för honom att slå ihop, jam’ sûrî, men han förlorar då belöningen i att be dhuhr tidigt, så det finns ett förkastligt element i att göra det.

Vad som har sagts om att utföra dhuhr/’asr gäller även maghrib/’isha’ med det enda skillnaden att vi då talar om nattens första tredjedel som föredragen tid, och dess obligatoriska tid det som hamnar efter nattens första tredjedel fram till gryningen (och som delas mellan de båda bönerna) och vi talar då inte om solstrålarnas gulnande.

Skriv en kommentar