Att engagera sig i västerländsk litteratur

oktober 18, 2014 Ingen kommentar »
Att engagera sig i västerländsk litteratur

Fråga:

Är engagemang i västerländsk litteratur tillåten för muslimer som bor i Europa och liknande miljöer? Om det är så, är då mytologin och de gamla sagorna ett gott verktyg för att främja goda värderingar i enlighet med vår islamiska tarbiyyah, åsyftande speciellt muslimska ungdomar men även vuxna muslimer som lever i dessa områden?

***

Svar av shaykh Ahmad ‘Ali al-‘Adani:

De segervissa muslimska generationerna från vårt förflutna var likt honungsbin: de drack nektar från varje blomstrande träd. När de stötte på nya kulturer alltmedan de expanderade ut över denna planet så berikade de sig själva med den filosofi, den vetenskap och den högkvalitativa litteratur som bevarats av de folk som de krigade mot eller bedrev handel med. Det finns inte en enda av våra muslimska kunskapsgiganter som inte engagerade sig i litteratur. Vår hafiz från den muslimska Väst, Ibn ’Abd al-Barr, ansåg att upphöjande litteratur (adâb) var den viktigaste vetenskapen för muslimer att lära sig efter att de lärt sig grunderna från Allahs Bok och den profetiska sunnan. Filosofen, läkaren och domaren Ibn Rushd (Averroes) memorerade all skriven poesi av Abu Tammâm och Abu Nuwâs. De muslimer som framlägger det oacceptabla argumentet att ”europeisk litteratur och konst är inte islamisk” bör minnas att Abu Nuwâs var allt annat än en religiös eller moralisk, och ännu mindre moraliserande, författare.

Litteratur frambringar förnämlighet i dig. Medan tyskarna är det folk som läser mest och således dominerar Europa, så kan man inte resa genom de muslimska länderna utan att reagera på deras samhälleliga stagnation och deras ointresse i att läsa. Det är därför ett imperativ för muslimer i Europa att motverka denna trend och att med brinnande iver engagera sig i denna kontinents litteratur och studera kulturen i det land de bor i, och att de till fullo bemästrar det språk som talas där, och att de bidrar till att skapa en törst efter den nationella och kontinentala litteraturen. En av de bästa och sundaste sätten för muslimerna att bjuda in icke-muslimerna till den sanna Dîn är att lära sig deras mytologiska arv och den grund som utgör basen för deras civilisation. På detta sätt är finsk Kalevala, nordisk vikingamytologi, det grekisk-romerska arvet, den bohemiska kulturen eller den keltiska mytologin, bara för att nämna några få exempel utan att nedvärdera andra lika värdefulla mänskliga kulturformer i form av konst, litteratur, intellektuell strävan, filosofi och vetenskapliga uttryck, verktyg för att nå självkännedom och kännedom om Den Andre. Detta borde kultiveras i våra muslimska barn som växer upp i europeiska länder. Samma sak gäller fabler och sagor, såsom H.C Andersen eller Aisopos fabler, bröderna Grimm och liknande. Och Allah vet bäst.

Skriv en kommentar