Att använda sahaba som mänskliga sköldar

mars 6, 2015 Ingen kommentar »
Att använda sahaba som mänskliga sköldar
I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn,
Guds välsignelse och frid vare över profeten Muhammad och hans familj och följeslagare.

Det är välkänt att det inte är tillåtet att utnyttja profeten Muhammads ﷺ heder i personliga argumentationer eller använda det som är tillåtet för honom för att försvara sig själv mot kritik i världsliga spörsmål. Exemplet som den store Maliki-lärde Khalil ibn Ishaq al-Jundi (d. 767/1366) ger i sin Mukhtasar är fårahedern som blir kritiserad för att vara herde och svarar, ”Hur kan du säga så om mig när profeten ﷺ brukade valla får?” Detta räknas som hädelse eftersom profetens ﷺ heder underordnas och används för att försvara ens egen ära.

Det är med andra ord inte själva vallandet av får som är problemet. Det är välkänt att profeten ﷺ liksom tidigare profeter vallade får. Problemet är istället intentionen att använda profetens ﷺ heder för att bevara sin egen. (Detta är naturligtvis inte detsamma som att referera till profetens ﷺ handlingar eller ord i till exempel rättsvetenskapliga diskussioner.)

Profeterna kan inte jämställas med övriga människor. Men det tillhör likväl god sed att undvika att utnyttja profetens ﷺ närmsta män och kvinnor för egen vinning.

Att använda följeslagarna som mänskliga sköldar för att undvika eller förhindra kritik är inte gott beteende. Att utnyttja deras heder för att försvara sin egen bör således undvikas.

Detta är dock en vanlig företeelse. Vi kan ta följande exempel:

  • Den som överreagerar med ilska och försvarar sig med en referens till ’Umar ibn al-Khattabs ideliga vilja att beskydda profeten ﷺ.
  • Eller den som brister i respekt inför sin make p.g.a. svartsjuka och försvarar sig med referenser till profetens ﷺ fruar.
  • Eller den man som lättvindigt skiljer sig och försvarar sig med en referens till al-Hasan ibn ’Alis otaliga fruar?
  • Eller den som kritiserar en följeslagares förmedling från profeten ﷺ och försvarar sig med ’A’ishas tillrättavisning av Abu Hurayra?
  • Eller den som behandlar sin fru med stränghet och åberopar az-Zubayr som försvar.
  • Eller den som ägnar sig åt ändlösa debatter och försvarar sig med följeslagarnas tvister.
  • Eller den som inte läser böcker och försvarar sig med att följeslagarna var en ”obeläst gemenskap”.

Även om det inte är något fel i följeslagarnas handlingar, så bör man vara försiktig innan man åberopar deras handlingar och heder för att försvara sig själv.

I de flesta situationer görs det av kärlek till dem, utan några baktankar. Det är dock skillnad på att försvara sig själv genom följeslagarna och att försöka följa eller lära av deras exempel.

Bara i de ovan nämnda exemplen finns oerhört mycket att lära om det sker med de rätta avsikterna. Därför är det viktigt att se över sina intentioner innan man kallar följeslagarna till att strida för en själv.

Vi lär oss av följeslagarnas liv och vi gör vårt yttersta för att följa deras exempel. Men vi inser även att deras heder är viktigare än vår egen.

Vi undviker att likställa oss med den bästa generationen som någonsin satt sin fot på denna jord.

Och vi ber Gud att förena oss med dem i profetens sällskap ﷺ i det högsta paradiset.

Gud är tillräcklig för oss och den bäste beskyddaren.

 

Skriv en kommentar