Är det tillåtet att be frivilliga böner gemensamt?

januari 26, 2016 Ingen kommentar »
Är det tillåtet att be frivilliga böner gemensamt?

Fråga:

Är det tillåtet att be frivilliga böner gemensamt?

Svar:

Khalil säger i sin Mukhtasar, ”[Det är ogillat] att en stor gemenskap samlas för en frivillig bön eller [ett en frivillig bön utförs i gemenskap] på en välkänd plats, men det är inte ogillat om så inte är fallet.”

Det innebär att det är ogillat (makruh) att en stor gemenskap samlas för att be en frivillig bön (nafila) var det än sker. Det inbegriper dock inte icke-obligatoriska böner som enligt sunnan utförs i gemenskap, så som tarawih, eid-bönerna, bönen om regn och solförmörkelsebönen.

Det innebär även att det är ogillat för en liten gemenskap att samlas på en välkänd plats för att be en gemensam frivillig bön, t.ex. i stadens moské eller böneplatsen (musalla) som används vid eid-bönerna.

Det är dock inte ogillat för en liten gemenskap på två-tre personer att be en frivillig bön tillsammans på en icke-välkänd plats, t.ex. i sitt hem tillsammans med sin familj.

Sahnun förmedlar i al-Mudawwana att Malik sade, ”Det är inga problem att samlas för en gemensam frivillig bön (nafila) på dagen eller på natten.”

Ibn Habib förmedlade att Malik även sade, ”[Det är tillåtet att be en frivillig bön gemensamt] om gemenskapen är fåtalig, t.ex. tre personer, och platsen för bönen är dold.”

 

Skriv en kommentar