Att offentliggöra sin olydnad

augusti 23, 2016 Ingen kommentar »
Att offentliggöra sin olydnad

Fråga:

Vad är innebörden i hadithen i Sahih Bukhari, ”Hela min umma är förlåten utom mujāhirīn…” (kullu ummati ma ’afa illa mujahirin). Handlar ordet mujāhirīn om de män och kvinnor som tar fotografier på sig själva utan ordentlig klädsel och som lägger upp det i sociala medier?

Svar av Ustadh Abdus Shakur Brooks:

Hadithen lyder i sin helhet, så som profeten ﷺ sade:

…sannerligen är det en sorts offentliggörande när en person syndar under natten och vaknar nästa morgon (med sin synd övertäckt av Allah) och han säger, ”Igår utförde jag denna synd och denna synd” trots att Allah övertäckt hans syndande under natten. Han vaknade och offentliggjorde det som Allah hade täckt över. (Sahih Bukhari 6069, Sahih Muslim 2990)

Imam Bukhari placerade denna hadith i kapitlet ”Om den troende som döljer sina synder”. Qadi ’Iyad (och Imam al-Nawawi, som följde honom) placerade denna hadith från Sahih Muslim i kapitlet ”Förbudet mot att offentliggöra sina synder”.

Innebörden av ordet mujāhirīn betyder att man utför något offentligt. I denna hadith så refererar det specifikt till de som utför synder och sedan offentliggör detta eller de som öppet begår synder utan att försöka dölja det. Ibn Hajar al-Asqalani sade:

”Mujāhir är en sådan person som offentliggör en synd som han utfört trots att Allah övertäckt det åt honom” (Fath al-Bari 10/877, hadith 6069)

Imam al-Nawawi sade:

”Mujāhirīn är de som offentliggör sina synder och avslöjar det som Allah skyddat för deras skull. De talar om det framför människorna i onödan och utan att det finns en orsak”. (Sharh Sahih Muslim, hadith 2990)

Således, det som avses här med ordet mujāhirīn är generellt de som istället för att skämmas och döljer sina synder går ut och offentliggör dem. Sådana muslimer kommer ställas till ansvar på Domedagen och kommer sannolikt inte att förlåtas. Orsaken är att de var stolta över att synda. På samma sätt, de som döljer sina synder för att de skäms kommer att förlåtas av Allah. Imam Bukhari återgav (i samma kapitel som ovan) att Allahs sändebud ﷺ sade:

”En person kommer att närma sig Allah (på Domedagen) fram till dess att Allah låter slöjan mellan falla. Allah kommer säga, ”Har du utfört denna synd och denna synd?” och han kommer svara, ”Ja”. Sedan kommer Allah säga, ”Sannerligen, jag täckte över din synd i världen (så att folk inte såg det) och idag kommer Jag förlåta dig”. (Sahih Bukhari 6070)

Med andra ord, Allah kommer förlåta de som döljer sina synder och inte dem som offentliggör dem. Den generella betydelsen i denna hadith är att de som offentliggör sina synder kommer att kategoriseras som mujāhirīn, oavsett om deras synd sker genom ord eller handling. Detta inkluderar att demonstrativt uppvisa sina kroppsdelar (till en mahram eller en icke-mahram) som är förbjudna att uppvisas och det är att synda offentligt. Tyvärr har frågan om att visa upp sig i sociala medier blivit en syndig frihet. Var uppmärksamma på att hadithen inte betyder att så länge en person syndar i det fördolda så kommer han att förlåtas. Det som åsyftas är en person som syndar och skäms och sedan söker förlåtelse för det. Allah kommer förlåta honom för det i bortomlivet, in sha Allah. Och Allah vet bäst.

Skriv en kommentar