Europadumstolens dumslut om slöjan

mars 20, 2017 En kommentar »
Europadumstolens dumslut om slöjan

Fråga:

Europadomstolen har fastslagit att det inte går emot mänskliga rättigheter eller utgör ett lagbrott om ett privat företag inte anställer kvinnor i slöja. Vad är domen i shari’a i denna sakfråga, och hur ska de europeiska muslimerna reagera på rätt sätt?

Svar av shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani:

Massanställningar är ett fenomen i moderniteten som inte existerade i det förflutna. Om vi lämnar slaveri därhän, så har anställningar alltid skett på ett fritt och tidsbegränsat sätt som styrts i shari’a genom ijara-kontrakt. Även om moderna muslimska jurister skrivit böcker som förklarar hur vår fiqh ska appliceras när det gäller anställningsformer eller i samtida kontrakt, så är det ändå i dagsläget tyvärr så att dessa saker styrs av sekulära lagsystem, och alldeles specifikt så i Väst, där den Luxenburg-baserade domstolen, European Court of Justice (ECJ), nu fastställt att arbetsgivare kan be sina anställda att inte klä sig i hijab. Väsentligen så är en arbetsgivare, genom analogi, en musta’jir (en hyrare av tjänster). Ingen hade i vår muslimska historia ens vågat drömma om att påtvinga en privat arbetsgivare att hyra tjänster från specifika individer som arbetsgivaren själv inte ville anställa, och ingen jurist har heller teoretiserat fram ett rättsligt giltigt tvång att anställa viss personal. Om ett företags ledning inte vill hyra personer som klär sig på ett utmärkande sätt på arbetsplatsen (oavsett om det rör sig om alltför blygsamt eller alltför provocerande) så besitter de den rättigheten, ty den har skänkts alla Allahs skapelser. Sannerligen, om vi håller fast vid våra klassiska rättslärda, så måste vi erkänna att det är juridiskt förhatligt för en troende att utsätta sig för underordning under en icke-troende. Gårdagens lärda deklarerade det som förbjudet för en muslim att hyra ut sina tjänster till icke-muslimer om det inbegrep någon slags underordning, så som i fallet med butlers eller tjänare, eftersom det gav den icke-troende makt över den muslimske anställde eller att muslimen med eller mot sin vilja då kan tvingas hantera rituella orenheter så som exempelvis alkohol. Detta är standardkunskap som återfinns överallt i vår muslimska juridiska litteratur.

Europadomstolens dom bekräftar återigen, om man nu behöver mer bevis, de postkristna sekulära västerlänningarnas hyckleri. Samtidigt som de är besatta av den muslimska kvinnans kläder så låtsas de förljuget att deras dom är något generellt som gäller alla religiösa symboler på arbetsplatserna. Säkerligen vill sekularismen förstöra all religiöst förankrad lojalitet eftersom religionerna tävlar med deras egen vision om ett jordisk teknologiskt paradis. De riktar in sig på hijab som då blir en sorts martyrisk symbol. Hur det än må vara och vad vi än kan extrahera för lärdom av det hela, så måste vi fråga varthän detta domslut för oss? Vi kan inte låtsas som att den sekulära staten eller multi-staten existerar blott för att försvara våra muslimska prioriteringar och säkerställa att vi kan fortsätta leva ett konsumistiskt leverne i Väst samtidigt som vi selektivt är moraliskt strikta med huvudduken. Det är Allah som skapat fientligheten mot den muslimska närvaron på den europeiska kontinenten, och det är Allah som garanterat vår försörjning. Domstolens dom lär oss att vi måste lösgöra oss från massanställningarnas bojor och istället söka vår försörjning genom handel och hantverk. Vi måste återerövra vår finansiella självständighet och ta tillbaka våra liv och bilda nätverk som jobbar för muslimernas stöd till andra muslimer, och vi måste sluta förlita oss på ”religiös” eller ”etisk” korrekthet från sekularister. Det är så som imam Malik beskrev (se al-Lakhmi’s At-Tabsirah”), nämligen att han avskydde resor på öppna havet och förbjöd det om det ledde till att bönen inte kunde utföras, även om sjöfärden var till Mecka för pilgrimsfärd. Är inte anställning i en miljö där bönen försvåras precis samma sak? Eller en anställning där din klädstil resulterar i avoghet och hatiska blickar? Och är massanställningen av muslimer på platser där de kan stirras ut, även om de klär sig korrekt, och fritt umgänge mellan könen till rytmen av konsumismens trummor, egentligen en manifestation av religiös fromhet? Är det inte en fullständig omvärdering av vårt eget beteende och våra attityder det vi behöver allra mest?

En kommentar

  1. fredrik 16 maj, 2017 på 23:22 - Reply

    Selam Aleykum. Jag undrar om det finns någon moske eller lokal där styrelsen är på någon av de fyra skolorna. hälst maliki skolan har läst en del på hemsidan o e intereserad av att be där. De flästa mosker i e oftast vehabi moske eller lokaler vad jag vet.

Skriv en kommentar