Vems sunna? Marx eller Muhammad?

augusti 24, 2017 Ingen kommentar »
Vems sunna? Marx eller Muhammad?

”Jag har således gett upp om himlen. Det vet jag med visshet. Min själ, en gång lojal till Gud, tillhör nu helvetet”.

– Karl Marx

Varför, kan man fråga sig, bör vi muslimer överhuvudtaget visa upp ljuset genom att visa upp mörkret? Den profetiska vägledningen inbegriper krossandet av idoler. I vår samtid har mången följare av det muhammadanska ljuset irrat sig vilse i det mörker som bär Marx namn men som i sin nuvarande postmoderna form egentligen har väldigt lite med honom att göra. Det finns därför fog för reda ut vilken sunna vi bör följa. Karl Marx växte upp i vad vi idag skulle benämna som överklasshem. Han spenderade gladeligen familjeförmögenheten på vin och kvinnor. Sedermera kom överklasspojken att växa upp till en man som gifte sig med en baronessa. Muslimer får lov att inspireras av ickemuslimer i det goda de utför, så som exemplet med Hatim al-Ta’is generositet, eller moder Teresas arbete för de fattiga. Dessutom är sakfrågan inte heller svartvit och bör bedömas sakligt och nyanserat utan projicerade rädslor. Marx ekonomiska analyser har fortfarande bäring och innehåller mycket gott. Muslimer får däremot inte lov att imitera ickemuslimerna i deras synder, ödeläggelse och överträdelser mot goda normer. Karl Marx är grundaren till en lära som missförståtts och kidnappats och som drabbat mänskligheten. Det är inget en muslim bör söka sig till när vägledningen från Koranen och sunnan är fullt tillgänglig. Att ta del av ekonomisk teori, filosofi eller samhällelig analys är av godo såtillvida det är islams måttstock som har sista ordet. Bland Marx avkommor återfinns exempelvis partier åt vänster i den politiska skalan och likaså flera akademiska teorier som blivit populära bland samtida ”aktivister”. De muslimer som vill försvara Marx kan såklart yrka på att Marx gudsfientlighet och religionsfientlighet uteslutande riktade sig mot kristendom eller judendom och inte alls handlar om islam. Det är upp till varje reflekterande läsare att döma härom. Visst är det så att Marx ateism först och främst är en kritik mot organiserad religion i händerna på präster, rabbiner och mullor med ekonomiska egenintressen som lurar folket, men man bör inte kasta ut barnet med badvattnet. Inte heller bör man kritisera Marx för alla de illdåd som skett i hans namn, lika lite som någon kan kritisera barmhärtighetens sändebud Muhammad ﷺ för de ohyggligheter som skett i hans namn. Det är därför av värde att låta de bägge komma till tals med egna ord.

1. Religion: 

Qala Marx: ”Religion är den sorgsna kreaturens suck, hjärtat i en hjärtlös värld, anden i andefattigdomens tillstånd. Det är folkets opium”.

Qala sayyiduna Muhammad ﷺ : ”Gud den Upphöjde har sagt, O Adams son, håll dig sysselsatt genom att vara medveten om Mig och Jag kommer fylla ditt hjärta med rikedom och rädda dig från fattigdom. Men om du inte gör det, så kommer Jag att fylla dina händer med problem och aldrig rädda dig från fattigdom”. (Tirmidhi)

2. Gud: 

Qala Marx: ”Mitt livssyfte är att knuffa Gud från sin tron”.

Qala sayyiduna Muhammad ﷺ: ”Familjebanden är fastsatta i Guds tron och den säger: ’Den som bär upp mig kommer bäras upp av Gud och den som hugger sig själv loss från den, då kommer Gud också att avlägsna sig från honom” (Bukhari)

3. Slaveri:

Qala Marx: ”Vad gäller slaveriet finns det ingen anledning att tala om dess negativa sidor. Det enda som jag behöver tala om är den goda sidan av slaveriet. Jag menar inte indirekt slaveri, proletariatets slaveri; utan jag menar direkt slaveri, slaveriet av de svarta i Surinam, i Brasilien, i de södra regionerna i Nordamerika. Direkt slaveri är lika mycket av en mittpunkt som vårt nuvarande industrisamhälle snurrar kring precis såsom maskineri, kredit etc. Utan slaveri skulle det inte finnas någon bomull, utan bomull skulle det inte finnas någon modern industri”.

Qala sayyiduna Muhammad ﷺ:  ”Slavarna är era bröder som Gud placerat under er omsorg, så om Gud givit någon detta ansvar så låt honom föda honom med samma föda som han själv äter och ikläd honom i samma kläder som han själv bär, och överbelasta honom inte med arbete och hjälp honom i det han åläggs.” (Sahih al-Bukhari)

4. Barnarbete: 

Qala Marx: ”Ett generellt förbud mot barnarbetskraft är oförenligt med existensen av en storskalig industri och följaktligen en tom och gudfruktig önskan. Dess genomförande – om det var möjligt – skulle vara reaktionärt…”

Qala sayyiduna Muhammad ﷺ: ”Frukta Gud och behandla barn med rättvisa.” (Sahih al-Bukhari)

5. Tortyr: 

Qala Marx: ”Tortyr allena har gett upphov till de mest sinnrika mekaniska uppfinningarna och har sysselsatt många hedervärda yrkesmän vid produktionen av dessa instrument.”

Qala sayyiduna Muhammad ﷺ: ”Sannerligen, Gud kommer straffa de som torterar andra i denna värld på det sätt som de själva gjorde mot andra.” (Sahih Muslim)

 

6. Rusdrycker: 

Qala Marx: ”Var aktsam med att lita på en person som inte älskar vin”.

Qala sayyiduna Muhammad ﷺ: ”Den som dricker rusdrycker blir som den som dyrkar en avgud”. (Abu Dawud)

7. Gudsrelation: 

Qala Marx: ”Ju mer en människa förlitar sig på Gud desto mindre förlitar han sig på sig själv”.

Qala sayyiduna Muhammad ﷺ: ”Om ni förlitar er på Gud med rätts sorts tillit så kommer Han att försörja er så som Han försörjer fåglarna som flyger ut om morgonen med tomma magar och kommer tillbaka om kvällen med mätta magar”. (Tirmidhi)

8. Iblisism:

Qala Marx: ”Jag vill för egen räkning hämnas mot Den som styr från ovan”.

Qalat A’isha: ”Guds sändebud ﷺ sökte aldrig någonsin hämnd för sin egen räkning, såtillvida Guds fastställda gränser inte överträtts, då sökte han ﷺ hämnd blott för Guds skull”. (Bukhari)

Skriv en kommentar