De sju ”dödssynderna”

september 7, 2017 Ingen kommentar »
De sju ”dödssynderna”

Fråga:

Har islam, likt kristendomen, sju dödssynder. Vilka är dessa?

Svar: 

بسم الله الرحمن الرحيم

”Dödssynd” är en enkel översättning av mūbiqāt eller muhlikāt. Det är sådana synder som förstör en människa och kastar henne i fördärvet. Det kan mycket väl argumenteras för att man bör använda en annan term eftersom termen ”dödssynd” är starkt förknippad med katolicismens ”dödssynder” eller ”kardinalsynder” (kardinal betyder helt enkelt ”grundläggande”). Ordet ”dödssynd” i sig själv är dock ingen felaktig översättning, eftersom verbet awbaqa kort och gott betyder ahlaka. En alternativ och kanske bättre översättning vore måhända ”synder som kastar en i fördärvet”.

Dessa sju synder är inte de enda stora synderna (kaba’ir), men sju av de allvarligaste.

Profeten ﷺ sade: ”Undvik de sju synderna som kastar en i fördärvet” De frågade honom ﷺ: ”O Guds sändebud, vilka är dessa?” Han svarade: ”Att dyrka andra än Gud, att ägna sig åt magi, att utan rätt spilla ett människoliv som Gud har förbjudit, att förtära ocker, att förtära de föräldralösas egendom, att fly från slagfältet och att anklaga kyska kvinnor för otukt.” (Al-Bukhari och Muslim)

Skriv en kommentar