Gränsen för framtidsköp

september 9, 2017 Ingen kommentar »
Gränsen för framtidsköp

 

Fråga:  

Om jag önskar donera en monetär gåva till en muslim med ett specifikt angivet religiöst syfte men omständigheterna, i detta fall fattigdom, hindrar mig från att skänka bort gåvan. Vad säger Lagen om att omforma gåvan till en innestående skuld? Om vi exemplifierar: ’Abdallah vill skänka bort en kamel till Junayd med det specifika syftet att Junayd ska rida på detta riddjur och utföra vallfärden, varigenom ’Abdallah söker Allahs gunst. Men ’Abdallah är fattig och äger inte summan för att köpa en kamel men ’Abdallah förväntar sig inom en viss tidsrymd ha tjänat in summan. Kan ’Abdallah säga till Junyad: ”Gå och köp en kamel för dina egna pengar idag och inom en viss tid kommer jag kompensera dig för summan du lagt ut och skänka dig kamelen”.

***

Svar av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani

’Abdallah och Junayd kan bara ömsesidigt komma överens att om ’Abdallah köper en kamel så binder han sig att låna ut riddjuret till Junayd inom ramarna för ett ’ariyyah-kontrakt, att låna ut ett objekt så som ett verktyg eller arbetsdjur till sin medmänniska under en specifik tid varefter objektet sedan skall återlämnas till ägaren. ’Ariyyah är inte ett pengalån eller en form av utlånande av ett objekt som kommer konsumeras under dess användning. Man kan alltså inte låna ut en banan. I ett ’ariyyah-kontrakt kan en muslim låna ut sitt hus eller sin jord under en viss period trots att han själv besitter äganderätten. Det som du nämnt är ogiltigt om det åsyftar ett bindande kontrakt, men löftet är emellertid bindande. Du kan inte donera eller låna ut ett objekt som inte befinner sig i din ägo, och Allah vet bäst.

 

 

Skriv en kommentar