Jävla muslim!

oktober 6, 2017 Ingen kommentar »
Jävla muslim!

Fråga: 

Vad är vår prioritering i dagens Sverige: att kämpa mot att någon kallas för ”jävla muslim” eller om någon kallas för ”jävla hora”?

Svar: 

1. Att en okunnig och impulsstyrd ickemuslim, förblindad av sin kufr, skriker ”jävla muslim” till en av de troende är att likna med att en av eldens presumtiva invånare skriker ”förbannade fantastiska människa” eller ”jäkla underbara människa” till paradisets folk. Det är en komplimang som sammankopplats med en svordom och varje vettig muslim kan därför ha överseende och medlidande med sådana ignoranter och göra du’a för deras vägledning. Det är inte halal för en muslim att hata en människa som människa, varken en muslim eller ickemuslim, däremot är det wajib att hata en skamlös handling. Avskyn i hjärtat för hemska handlingar (munkar) är den lägsta formen av tro och det minimum som åligger varje muslim. En muslim bör vara väldigt uppmärksam så att han eller hon inte själv betraktar ordet ”muslim” som ett skällsord eftersom det kan innebära kufr. Sunnans svar på idioti är alltid ett leende eller att passera förbi med sin integritet intakt.

2. Att en okunnig, impulsstyrd och ouppfostrad muslim eller ickemuslim skriker ”jävla hora” efter kvinnor, eller förmedlar sådana anklagelser genom sociala medier, är däremot långt mer problematiskt utifrån ett shari’a-perspektiv. Hade det skett under en rättfärdig muslimsk makthavare så hade prygelstraff på 80 piskrapp i vissa fall dömts ut. Straffet gäller för könsmogna individer och alltså även för 13-14-åriga unga män. Det förhåller sig nämligen så att qadhf (att anklaga andra människor för otukt utan fullständiga bevis) är ett av de allra allvarligaste brotten i islam. Det är ett av hudud-brotten och det finns ingen ursäkt för sådant beteende. Samma sak gäller att skrika ”jävla bög” eller liknande otuktsanklagelser, eller att öppet tala om folks förmodade brott i den privata sfären. Den som begår brottet att anklaga en annan människa för otukt utan bevis (fyra vittnen med alla dess villkor) kan inte räddas av några kulturer, subkulturer eller akademiska teorier. Den enda botgöringen är att uppriktigt och ångerfullt vända sig till Allah i tawba – oavsett om det finns ett rättvist samhälle där man bestraffas enligt den uppenbarade lagen eller inte.

Skriv en kommentar