Aqida

Guds namn – Ibn Juzayys troslära (Del 3)

Guds namn – Ibn Juzayys troslära (Del 3)
december 7, 2017 Ingen kommentar »

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Må Han välsigna profeten Muḥammad samt hans familj och alla hans följeslagare Det här är en översättning av kapitlet om trosläran i al-Qawānīn al-fiqhiyya som författades av den västerländske rättslärde Ibn Juzayy al-Kalbī från den ... Läs mer »

Guds egenskaper – Ibn Juzayys troslära (Del 2)

Guds egenskaper – Ibn Juzayys troslära (Del 2)
december 1, 2017 Ingen kommentar »

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Må Han välsigna profeten Muḥammad samt hans familj och alla hans följeslagare Det här är en översättning av kapitlet om trosläran i al-Qawānīn al-fiqhiyya som författades av den västerländske rättslärde Ibn Juzayy al-Kalbī från den ... Läs mer »

Guds existens – Ibn Juzayys troslära (Del 1)

Guds existens – Ibn Juzayys troslära (Del 1)
november 27, 2017 Ingen kommentar »

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Må Han välsigna profeten Muḥammad samt hans familj och följeslagare Det här är en översättning av kapitlet om trosläran i al-Qawānīn al-fiqhiyya som författades av den västerländske rättslärde Ibn Juzayy al-Kalbī från den andalusiska staden ... Läs mer »

Al-Bayhaqi beskriver den sunnitiska ´aqidan

Al-Bayhaqi beskriver den sunnitiska ´aqidan
maj 26, 2017 Kommentarer inaktiverade för Al-Bayhaqi beskriver den sunnitiska ´aqidan

Imam al-Bayhaqi (رحمه الله) sade: [Allah] är inte stadgad (istiqrar) på en plats (makan) och Han har inte ”fysisk” kontakt (mumassah) med någonting från Sin skapelse. Han är ”etablerad” (mustawin) på Sin Tron (al-´Arsh) så som det har förmedlats [i ... Läs mer »

Guds nuzul till den lägsta himlen

Guds nuzul till den lägsta himlen
april 30, 2017 Ingen kommentar »

Imam al-Baji al-maliki (d.1081) säger i al-Muntaqa sharh al-Muwatta’ 1:357 då han förklarar betydelsen av Allahs nuzul (ordagrant ”nedstigande”) till den närmaste himlen under den sista tredjedelen av natten: Profeten ﷺ  sade att vår Herre den Upphöjde nedstiger varje natt till ... Läs mer »

Angående SVT:s ”Jag är muslim” – två lärdomar från den nattliga resan

Angående SVT:s ”Jag är muslim” – två lärdomar från den nattliga resan
november 16, 2016 5 Kommentarer »

Al-Isra’ wa-l-mi’raj – den nattliga resan och himmelsfärden – inträffade mellan ett och två år innan profetens ﷺ  utvandring till Medina, enligt de flesta lärda. Al-Isra’ wa-l-mi’raj avser händelsen då profeten ﷺ färdades från den heliga moskén (al-masjid al-haram) i Mecka ... Läs mer »

Angående Facebook-debatter: lärdomar från Imam Malik

Angående Facebook-debatter: lärdomar från Imam Malik
augusti 6, 2016 Ingen kommentar »

En av de största prövningarna för den muslimska gemenskapen i vår tid är dispyten. Medan många av den muslimska världens politiska ledare tävlar i korruption och samhällsfördärv, tävlar många muslimska grupperingar i argumentationer och debatter med varandra. Var och en känner ... Läs mer »

Termen jihad – som det verkligen är

Termen jihad – som det verkligen är
april 28, 2016 Ingen kommentar »

En klassisk definition av jihad Bokstavlig betydelse: strävan, ansträngning och bemödande. Generell terminologisk betydelse: strävan för Guds skull och för att upphöja Hans ord, vilket Han har gjort nyckeln till paradiset. Den inbegriper den inre strävan (mot det egna jaget), strävan med tal (genom att ... Läs mer »

Nådens tystnad: Imam Malik om argumentation

Nådens tystnad: Imam Malik om argumentation
november 12, 2015 Ingen kommentar »

En av de största prövningarna för den muslimska gemenskapen i vår tid är dispyten. Medan den muslimska världens politiska ledare tävlar i korruption och samhällsfördärv, tävlar muslimska grupperingar i argumentationer och debatter med varandra. Alla salafiter vet ju, exempelvis, att ... Läs mer »

Att använda sahaba som mänskliga sköldar

Att använda sahaba som mänskliga sköldar
mars 6, 2015 Ingen kommentar »

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn, Guds välsignelse och frid vare över profeten Muhammad och hans familj och följeslagare. Det är välkänt att det inte är tillåtet att utnyttja profeten Muhammads ﷺ heder i personliga argumentationer eller använda det som ... Läs mer »