Aqida

Al-Ghazzalis syn på kvantitetens herravälde

Al-Ghazzalis syn på kvantitetens herravälde
mars 26, 2014 Ingen kommentar »

 Al-Ghazzalis syn på kvantitetens herravälde Översatt av Abdussalaam Nordenhök I sitt verk al-Iqtisad fi l-I’tiqad går juristernas och sufiernas mästare, Hujjat al-Islam al-Ghazzali, igenom vem denna kunskap bör förmedlas till och delar in folk i fyra grupper. Den andra gruppen ... Läs mer »

Övertäckandets folk är en grupp

Övertäckandets folk är en grupp
mars 18, 2014 Ingen kommentar »

Övertäckandets folk är en grupp Habib Ahmad Mashhur al-Haddad För Shaykhens biografi klicka här översatt av Abdusssalaam Nordenhök De mest aggressiva och arroganta förnekarna är ateisterna. De har drunknat i övertäckandets svalg, så att deras hjärtan och pannor stämplats av ... Läs mer »

Uppror och revolt – presentation av den islamiska juridiken – Abdussalaam Nordenhök

Uppror och revolt – presentation av den islamiska juridiken – Abdussalaam Nordenhök
februari 7, 2014 En kommentar »

En kort och ofullständig presentation och ytlig genomgång av bevisen och juristernas syn på uppror Sammanställt av Abdussalaam Nordenhök Det bör först och främst nämnas att sammanfattningen av denna juridiska fråga här nedan inte behandlar, varken implicit eller explicit, någon ... Läs mer »

Vördnaden inför Följeslagarna – Ja'far as-Sadiq

Vördnaden inför Följeslagarna – Ja'far as-Sadiq
november 9, 2013 Ingen kommentar »

Vördnaden inför Följeslagarna ***  (från Misbâh al-sharî’ah) Överge inte visshet och ersätt det inte med tvivel, och överge inte det som är manifest och ersätt det med det som är dolt. Döm inte i frågor du inte bevittnat baserat på ... Läs mer »

Imam al-Ghazzalis presentation av Salafs ’aqîdah

Imam al-Ghazzalis presentation av Salafs ’aqîdah
november 2, 2013 En kommentar »

Salafs tro beträffande de allegoriska återberättelserna (ur boken Iljâm al-’Awâmm ’an ’ilm al-Kalâm – Hindet för de olärde i att engagera sig i spekulativ teologi) översatt av Abdussalaam Nordenhök *** Ha kännedom om att detta är den oomtvistade sanningen, varom ... Läs mer »

Den fatimidiske gestalten – Qadi Ibn Khaldun

Den fatimidiske gestalten – Qadi Ibn Khaldun
maj 2, 2013 En kommentar »

Inledning av Abdussalaam Nordenhök I all historisk forskning måste den balanserade historikern särskilja mellan mytens upphöjda gestalter och faktiska reella människor som levt sina liv i denna jordiska sfär och nu ligger begravda i väntan på Domedagen. Den levande profeten ... Läs mer »

Domen för baktal av sahaba – Qadi ’Iyad

Domen för baktal av sahaba – Qadi ’Iyad
december 20, 2012 Ingen kommentar »

Qadi ’Iyads ash-Shifa Kapitel 3 – passage 10 *** Domen över den som förbannar det profetiska hushållet, profetens fruar och hans följeslagare. *** Att förbanna det profetiska hushållet, hans fruar och hans följeslagare eller förringa dem är haram, och den ... Läs mer »

Khutba om sahabas rang – Shaykh Habib Bewley

Khutba om sahabas rang – Shaykh Habib Bewley
november 1, 2012 Ingen kommentar »

Introduktion av Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi Nästan ett decennium sedan när jag först anlände till Sydafrika så såg jag, trots att Islam hade överlevt och faktiskt respekterats av den föregående regimen trots de kristna missgärningarna, att Islam förlorat sin sociala ... Läs mer »

Ibn Kathir var ash’ari

Ibn Kathir var ash’ari
december 28, 2011 Kommentarer inaktiverade för Ibn Kathir var ash’ari

Ibn Kathir var ash’ari Shaykh al-islam Ibn Hajar al-´Asqalani berättar om denne välkände mufassir: Från en av anekdoterna signerad Ibn al-Qayyims son är dispyten som inträffade mellan honom och Ibn Kathir, då förstnämnde opponerade sig mot något som Ibn Kathir ... Läs mer »

Badr ad-Din b. Jama´ah om den som tillskriver sig salafs ´aqidah

Badr ad-Din b. Jama´ah om den som tillskriver sig salafs ´aqidah
december 26, 2011 Kommentarer inaktiverade för Badr ad-Din b. Jama´ah om den som tillskriver sig salafs ´aqidah

Badr ad-Din b. Jama´ah, av Ibn Kathir titulerad ”shaykh al-islam” (Al-bidayah wa an-nihayah, 14:163), sade: Han som omfamnar och tillskriver sig salafs doktrin och uttalanden och därefter i sitt tal liknar Allah vid skapelsen (tashbih), eller specificerar ett ”hur” för ... Läs mer »