Poesi

Liknelserna liknar och Verkligheten verkar

Liknelserna liknar och Verkligheten verkar
maj 3, 2019 Ingen kommentar »

Han har nycklarna till den dolda verkligheten; ingen känner dessa [ting] utom Han. Han vet vad som finns på marken och i havet; inte ett löv faller utan Hans vetskap och varken fröet, [dolt] i jordens mörker, eller det gröna ... Läs mer »

Route 114

Route 114
april 21, 2019 Ingen kommentar »

Kör du via öppningen får du först höra kon innan Imrans ätt leder dig vidare till kvinnorna framför det dukade bordet. Därpå kommer boskapen ner från höjderna bärandes på krigsbyte som leder oss till ånger.  Yunus, Hud och Yusuf är ... Läs mer »

Nasiri du’a – för svenska hjärtan valåret 2018

Nasiri du’a – för svenska hjärtan valåret 2018
juli 21, 2018 Ingen kommentar »

I tider av prövningar och svårigheter tar muslimer sin tillflykt till Allah, den Allsmäktige, som ensam kan avvärja allt ont. Han säger i Koranen: ”Anropa mig så ska Jag svara er” (40:60) Nasiri-åkallelsen (al-duʿāʾ al-nāṣirī) är en rimmad åkallalese på vers ... Läs mer »

Svenskan, arabiskan och språkliga innovationer: En reflektion över man-frågan

Svenskan, arabiskan och språkliga innovationer: En reflektion över man-frågan
december 8, 2017 Ingen kommentar »

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Må Han välsigna profeten Muhammad samt hans familj och följeslagare Det har nog inte undgått någon att pronomenet en har börjat användas istället för man i s.k. genusmedvetna kretsar. Precis som hen har ... Läs mer »

Bröder emellan: en pjäs i fyra akter

Bröder emellan: en pjäs i fyra akter
juli 31, 2016 Ingen kommentar »

Många människor tycker om obekräftade berättelser som är för bra för att vara sanna. Sådana är särskilt potenta om de tillskrivs någon sufisk wali på 1200-talet. Att tvivla på dessa klassificeras inom vissa kretsar som att kriga mot awliya’ och förneka karamat. ... Läs mer »

Ordislamism: 100 nysvenska ord och 50 ordspråk

Ordislamism: 100 nysvenska ord och 50 ordspråk
juli 18, 2016 Ingen kommentar »

Nu bjuds det på färska frukter från Möllevångstorgets stånd, i gränslandet mellan absurditet och vulgaritet och andlighet, mellan provokation och fiktion och förkrossande verklighet i gränslandet till Absurdistan. Nu är det dags att ordislamisera Sverige. Landet bombas härmed av en ... Läs mer »

Om fotboll och min far

Om fotboll och min far
juli 5, 2016 Ingen kommentar »

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Må Gud välsigna profeten Muhammad och hans familj och följeslagare och ge dem frid När en människa lyckas åstadkomma något gott är den första reaktionen att tacka Gud – som rår över allt ... Läs mer »

Kommentar på Strindbergs ”Tal till svenska nationen”

Kommentar på Strindbergs ”Tal till svenska nationen”
april 8, 2016 Ingen kommentar »

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Må Guds välsignelse och frid vara med profeten Muhammad och hans familj och följeslagare I början av 1900-talet skrev Sveriges Ibn Taymiyya, August Strindberg – denne föraktade och älskade man, med sin allvarsamma ... Läs mer »

Salafs ord väger tyngst – om poesins vikt

Salafs ord väger tyngst – om poesins vikt
maj 9, 2015 En kommentar »

*** Man kan inte påstå sig följa salaf om man inte följer sahaba och man kan inte följa sahaba om man inte följer Medinas folk. Staden Medina beboddes av människor. På marknadsplatsen, samhällets nav, samlades män och kvinnor för handel. ... Läs mer »

Mahomets strand – Vikingabiografi – anno 1768

Mahomets strand – Vikingabiografi – anno 1768
april 27, 2015 En kommentar »

*** Blötögd och ifrige reso vikingarna afsted i jagt på Mahomet. Sjelfva skeppen voro af kraftfull ek. De segladt ut öfver haf af salt och vind. Icke i behof af beck och tiära. De flöto på sitt eget ödes watten. Hiertat ... Läs mer »