ekonomi

Kalifens styresskick – en presentation av Mu’awiyahs styre och dess framgång

Kalifens styresskick – en presentation av Mu’awiyahs styre och dess framgång
oktober 10, 2013 Ingen kommentar »

*** presentation av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani, rektor för Sulwaan-skolan.  omtolkat till svenska av Abdussalaam Nordenhök *** För att få veta mer om Sulwaan-skolan besök gärna följande länkar: 1. Presentation 2. skolans uppbyggnad 3. internet-kurser 4. tafsir 5. familje-fiqh 6. mu’amalat 7. Usûl 8. Tasawwuf 9. avancerad arabiska 10. hadith-vetenskap *** ... Läs mer »

Plikten att ej stå ledarlös – Afrikansk malikism

Plikten att ej stå ledarlös – Afrikansk malikism
juni 5, 2012 Ingen kommentar »

*** För att se Malikiyyas hyllning av Shehu Usman Dan Fodios livsgärning, var god Klicka här *** Amir al-mu’mineen Shaykh Usman Dan Fodio, mujaddid och grundare av Sokoto kalifatet, en malikitisk faqîh tillika sufimästare inom Qadiriyyah tariqan skrev: Jag säger, ... Läs mer »

Förord till The Return of the Khalifate – Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi

Förord till The Return of the Khalifate – Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi
februari 6, 2012 Ingen kommentar »

Darqawi.se har valt att översätta Shaykh Dr Abdalqadirs kärleksförklaring till Hanafi-skolan och dess osmanska arv. *** Denna korta studie som undersöker Kalifatets fall är ett studium som öppnar upp för återvändandets diskurs. Kalifat är inte bara fundamentalt i islam, det ... Läs mer »