utopism

Den idealiserade synen på det arabiska språket – artikel av Abdussalaam Nordenhök

Den idealiserade synen på det arabiska språket – artikel av Abdussalaam Nordenhök
mars 21, 2015 En kommentar »

Den idealiserade synen på det arabiska språket och den muslimska historien Än idag finner vi dessvärre bland många icke-muslimer, bland icke pålästa såväl som medelmåttigt skolade araber, den reella och tragiska fördomen om att mänsklighetens naturliga religion, Islam – Dîn ... Läs mer »

Lejonet och Höken

Lejonet och Höken
september 3, 2013 Ingen kommentar »

*** En hyllningsdikt till ’Ali ibn Abi Talib skriven av Abdussalaam Nordenhök (En gåva till min vän Keivan Iravani som jag välkomnar in i fädernas cirkel) *** Hör du så icke lejonets veklagan? I fjärran ekar den sällsamma sagan. Blott ... Läs mer »

Mu’awiyah – den pragmatiske kalifens styre

Mu’awiyah – den pragmatiske kalifens styre
juni 24, 2013 Ingen kommentar »

En historisk överblick av Abdussalaam Nordenhök  *** Han var Mu’awiyah ibn Abi Sufyan bin Sakhr bin Harb bin Umayya bin ‘Abd Shams bin ’Abd Manaf bin Qusayy al-Umawi. Han var Profeten Muhammads, må Allah välsigna och skänka honom frid, Följeslagare, ... Läs mer »

Korparnas dans – Artikel av Abdussalaam Nordenhök

Korparnas dans – Artikel av Abdussalaam Nordenhök
mars 19, 2013 En kommentar »

*** När jag bekvämt, här i trygga Sverige 2013, satt och översatte en signifikant text, och bemödade mig om att återge författarens rika ordflora inför en svensktalande publik, fann jag mig själv uppmanad att författa några egna ord för att ... Läs mer »

Två artiklar om den nyintroducerade egalitarismen med förord av Abdussalaam Nordenhök

Två artiklar om den nyintroducerade egalitarismen med förord av Abdussalaam Nordenhök
februari 1, 2013 En kommentar »

Introduktion av Abdussalaam Nordenhök De två artiklar vi ämnar publicera nedan är författade av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani, men de kommer inte till sin fulla rätt utan en introduktionstext som vi för detta ändamål författat. Vår intention med en sådan ... Läs mer »

Hjärtats fördolda kod – dikt av Abdussalaam Nordenhök

Hjärtats fördolda kod – dikt av Abdussalaam Nordenhök
maj 4, 2012 En kommentar »

*** Hur skapas en pärla? Likt sandkornet som trängt in under musslans skal så ock inträder prövningen i människans liv. Och musslan kring sandkornet skapar. Den vackraste pärlan. buy generic viagra Människan genom prövningen växer. Lager av erfarenhet bygger ögonblick ... Läs mer »

Don Quijote – den ensamme riddaren av futuwwa – artikel av Abdussalaam Nordenhök

Don Quijote – den ensamme riddaren av futuwwa – artikel av Abdussalaam Nordenhök
april 17, 2012 Ingen kommentar »

Don Quijote – den ensamme riddaren av futuwwa i bankismens tidevarv artikel av Abdussalaam Nordenhök *** cheap viagra online ”Sysslolösa läsare!” Med dessa ord inleds boken Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha. För muslimer i Väst är Don ... Läs mer »

Kedjor och detaljism – artikel av Abdussalaam Nordenhök

Kedjor och detaljism – artikel av Abdussalaam Nordenhök
februari 12, 2012 3 Kommentarer »

En olärd muslims reflektion om skillnaden mellan biblioteksislam och handlingens etos   Vår tid är en tid av flödande information. Från alla håll och kanter omsluts vi av budskap. Muslimen är inte besparad eller isolerad från denna börda. Konsumismen har ... Läs mer »

Dikt inför sayyiduna Shaykh Muhammad bin Yahya al-Ninowy

Dikt inför sayyiduna Shaykh Muhammad bin Yahya al-Ninowy
februari 1, 2012 En kommentar »

Författad av den fattige slaven Abdussalaam Nordenhök *** Draget i rättvisans namn, Dhul-Fiqar, Ninowas svärd. Vår mästare, då och nu, fuqara bespista vid Hushållets härd. Mawlana bin Yahya, via Thaqalayn lärd. Vår fest bjuder in envar Faqir, vid Ninowas brunn ... Läs mer »

Vikingarna och det skandinaviska arvet – artikel av Abdussalaam Nordenhök

Vikingarna och det skandinaviska arvet – artikel av Abdussalaam Nordenhök
december 21, 2011 Kommentarer inaktiverade för Vikingarna och det skandinaviska arvet – artikel av Abdussalaam Nordenhök

Det har sagts att modernitetens kännetecken är dess allt mer globala monokultur, där varje kulturell unikhet stöps i samma mekaniska form. Varken den europeiske mannen eller den nyreaktionära talibanen skiljer sig nämnvärt från varandra i antagandet av samtidens ideologiska grundvalar. ... Läs mer »